Nieuwe directeur Charles Darwin Foundation

Error message

  • Notice: Undefined index: value in googleanalytics_page_alter() (line 237 of /WWW/A/.5c1/l/luft/htdocs/sites/all/modules/google_analytics/googleanalytics.module).
  • Notice: Undefined index: value in googleanalytics_page_alter() (line 237 of /WWW/A/.5c1/l/luft/htdocs/sites/all/modules/google_analytics/googleanalytics.module).

In een schrijven van 22 mei jl. meldde de Board of Directors van de CDF, bij monde van haar President Dennis Geist, dat het bestuur heeft gemeend te moeten ingrijpen teneinde zorg te dragen voor een stabiele toekomst van de CDF. Daarbij heeft de Board of Directors besloten om het contract met Swen Lorenz niet te verlengen en als diens vervanger Dr. Arturo Izurieta, oud-directeur van het Galápagos National Park, per 22 mei 2015 aan te stellen als de nieuwe executive director van CDF.

Swen Lorenz

Men verwacht van de nieuwe executive director dat de CDF zich beter op haar toekomst zal kunnen focussen. Waarbij men met name uitgaat van een betere samenwerking met de overheid van Ecuador. Al een aantal jaren was het duidelijk dat de Charles Darwin Foundation (CDF) zich in zwaar weer bevond. Helaas heeft de aanstelling van Swen Lorenz als executive director in 2011, niet het beoogde effect gehad. De donateurs die de Vriendendag 2012 hebben bijgewoond - gehouden in het bezoekerscentrum De Oostvaarders - zullen zich zijn inleiding over de toekomst van de Galápagos Eilanden ongetwijfeld herinneren.

De Nederlandse Vrienden kijken met genoegen terug op de plezierige contacten en goede samenwerking met Swen Lorenz en betreuren dat zijn inspanningen, onder andere om nieuwe geldbronnen aan te boren, niet het gewenste resultaat hebben gehad. De Vrienden hebben er echter het volste vertrouwen in dat de genomen maatregelen de rol van de CDF zullen versterken en met name een positief effect zullen hebben op behoud van natuur en landschap op de Galápagos. Ook in de toekomst zullen door de Vrienden gegenereerde gelden op verantwoorde wijze voor dit doel beschikbaar gesteld kunnen worden.