NATUURHISTORISCHE COLLECTIE

Op verzoek van de directeur Swen Lorenz en de wetenschappelijk staf van de Charles Darwin Foundation heeft de Stichting Vrienden van de Galápagos Eilanden besloten om de jaardonatie 2014 te besteden aan de natuurhistorische collectie van het CDF.

De biologische collecties van de CDF bevatten de wetenschappelijke verzamelingen van het planten- en dierenleven op de Galápagos (gewervelde en ongewervelde dieren en een herbarium bestaande uit vaatplanten, bryophyten, korstmossen, algen en Fungi). Hieronder bevinden zich vele eerste vondsten, gedocumenteerd als TYPUS. Deze type-exemplaren zijn gebruikt bij officiële eerste beschrijvingen en naamgevingen. Dit is het meest waardevolle en unieke deel van de CDF collecties en is hét referentiemateriaal voor wetenschappelijke studies over het leven op de Galápagos Eilanden.

In het warme equatoriale klimaat van de Galápagos-archipel is de zorg voor de veilige toekomst van de collecties door adequate behuizing en voorzieningen van groot belang. Dit varieert van opbergkasten tot permanente koeling met AC, het voorkomen van brand en insectenschade, alsmede overstromingen (zoals enkele jaren geleden bij de tsunami door de beving bij Atjeh) en de toegankelijkheid. Dit alles is de laatste jaren beperkt tot de salarissen van de wetenschappelijke staf. De donatie van de Vrienden van de Galápagos Eilanden zal worden gebruikt om een broodnodige inhaalslag te maken voor de adequate huisvesting van de CDF collecties, waardoor een veilige conservering van de biologische referentiecollecties voor de komende jaren gewaarborgd zal zijn.

Zie de foto’s hieronder voor een impressie van de bijzondere dier- en plantensoorten die hier liggen opgeslagen, zoals de beroemde Darwinvinken.

Afbeelding1
Afbeelding2
Afbeelding3
Afbeelding4
Afbeelding5
Afbeelding6
Afbeelding7
Afbeelding8

Vorige
Volgende