Stichting Vrienden van de Galápagos Eilanden

De stichting Vrienden van de Galápagos Eilanden, opgericht in 1993, werft conform de enige statutaire doelstelling, fondsen voor het werk van de Charles Darwin Foundation annex Charles Darwin Research Station, gevestigd op de Galápagos. Dit instituut doet onderzoek naar de stand van de natuur en voert in samenwerking met het Nationale Park Galápagos projecten uit voor herstel en behoud daarvan op het eerste UNESCO Wereld Erfgoed.

De Galápagos Vrienden dragen aldus op indirecte wijze bij aan behoud en herstel van de natuur op deze tot Ecuador behorende eilandengroep. In een aantal landen in Europa, in de VS en Japan bestaan zusterorganisaties, waarmee nauw wordt samengewerkt. Sinds enkele jaren wordt mede aandacht geschonken aan educatieve projecten om de eilandbewoners, vooral de jeugd, te overtuigen van het belang van het natuurbehoud ook voor de economische ontwikkeling van de eilanden. De stichting geeft voorts informatie over de stand van zaken op de archipel aan donateurs en algemeen publiek.