Dolf de Groot

We namen onlangs afscheid van een belangrijk bestuurslid, van Dolf de Groot, jarenlang een betrouwbare en deskundige teamgenoot in het bestuur van de Nederlandse FOGO, Friends of Galapagos Organizations.  

Hij was lang bestuurslid, zoals dat bijna een gewoonte dreigde te worden voor alle bestuursleden. Doordat zijn werkzame carrière in een welverdiend pensioen is uitgemond lag voor de hand dat ook deze klus nu als volbracht beschouwd mag worden. Terugkijkend: Dolf studeerde en werkte zijn hele leven aan de aan de Universiteit in de Wageningen! 

Op de website van de WUR ziet/zag het er zo uit: 

Ru(dolf) de Groot is Associate Professor in Integrated Ecosystem Assessment & Management with the Environmental Systems Analysis Group of Wageningen University, the Netherlands.   

Wat zegt ons dat, wat betekende dat voor ons als collega biologen, Galapagosvrienden en mede bestuursgenoten? 

Een halve eeuw geleden studeerde Dolf Biologie in Wageningen, aan de toenmalige Landbouwhogeschool. Biologen in opleiding kozen uit drie niveaus: cel, individu of populatie, Dolf deed het laatste en zo kon hij zich landschapsecoloog noemen. Een dissertatie volgde, over de waarde van natuur. Nieuw was dat naast intrinsieke waarde, de natuur ook economische waarde heeft. Hoe nu die waarde te bepalen en die vervolgens ook, ten gunste van de natuur zelf, leidend of dienend te maken?! In zijn dissertatie bestudeerde Dolf enkele  belangrijke natuurgebieden, naast het Great Barrier Reef en de Waddenzee ook Galapagos! Dit was de opstap naar wat hij de rest van zijn werkzame carrière deed en heel belangrijk vond, zogenaamde Ecosystemdiensten. 

Waardecreatie en samenwerking, dat is een kunst! Soms ook een ingewikkeld maar wel  mooi verhaal. Het gaat om hoe wetenschappers, belanghebbenden en managers te  betrekken, om alle componenten van een ecosysteem, inclusief menselijke behoeften en activiteiten, te integreren in een besluitvormingsproces. Zodat juiste afwegingen gemaakt kunnen worden om te bepalen wat de meeste kans biedt om een doel te bereiken… 

Dolf werkte meer dan 35 jaar aan de WUR, uiteindelijk als Universitair Hoofddocent, aan het gebruik van ecosysteemdiensten als instrument voor duurzame ruimtelijke ordening, beheer en besluitvorming. 

 
Behalve zijn veelomvattende baan, vol wetenschappelijke publicaties maar ook de praktische toepassingen van ecosysteem diensten, deed Dolf er ook nog veel naast, waaronder vele jaren een functie in het bestuur van de Vrienden van Galapagos, van meedenkend bestuurslid tot voorzitter de laatste jaren.  

Nu wensen wij hem een passende en vervullende volgende fase van zijn leven toe, met nieuwe rollen bijvoorbeeld als grootvader, hopelijk in goede gezondheid, en met voldoening en zeker ook genieten!